قالبگیری به روش پوسته ای

             

           قالبگیری به روش پوستهای:

قالبگیری پوستهای از طریق پاشیدن مخلوط ماسه سیلیسی یا زیرکونی و چسبهای ترموست روی مدل و صفحه مدل فلزی گرم شده ایجاد می شود .حرارت متصاعد شده از مجموعه صفحه مدل فلزی باعث می شود که چسب ترموست موجب در ماسه  ذوب شده و دانه های ماسه به هم بچسبند.گرمای صفحه فلزی تا هر عمقی که نفوذ کن تاهمان عمق پوسته سخت می شود و مابقی ماسه برای استفاده مجدد در مخزن ریخته می شود.با ایجاد دو پوسته و چسباندن آنها به هم،حفره قالب تشکیل می گردد.برای محکم شدن صفحات و جلوگیری از شکستن آنها،پشت آنها را با ماسه معمولی پر می کنیم. برای اولین بار این روش توسط شخصی به نام کرونینگ در آلمان به اجرا در امد و امروزه در بسیاری از کشورها،به عنوان روش کرونینگ ساخته می شود.

مزایا

1)دقت ابعادی قطعات رخیته شده نسبت به ماسه تر،خیلی بالا بوده و در نیتجه می توان اضافه بار ماشینکاری کمتری را در نظر گرفت.

2)صافی سطح قطعات تولید شده در این روش نسبت به ماسه تر خیلی بالاست

3)میزان ماسه مورد نیاز در این روش خیلی کم است.

4)ایجاد اشکال پیچیده امکان پذیر است.

5)قابلیت عبور گاز در این روش به علت نازک بودن دیواره قالب،خیلی بالاست.

معایب:

1)وزن قطعات تولیدی محدود است و تا حدود 200 کیلوگرم می باشد.

2)هزینه ساخت مدل به علت اینکه باید ا زجنس فلز باشد بالا است.

3)هزینه چسب ترموست و ماسه بالا است.

4)ایجاد محل راهگاه و تغذیه در تمام نقاط قالب امکان پذیر نیست و اجبارا باید در سطح جدایش منظور شود.

خواص ماسه مورد استفاده در این روش:در این روش ،از ماسه سیلیسی یا زیرکونی استفاده می شود و لازم است مواد ناخالص آن از قبیل مواد آلی و خاک رس، خیلی کم باشد.مقدار خاک رس برای ماسه های سیلیسی ماکزیمم 2 درصد است و برای ماسه های زیرکونی کمتر از این مقدار باید باشد.شکل دانه های ماسه،روی استحکام پوستهها موثر است.به گونه ای که جهت بالا بردن استحکام آنها بهتر است از دانه های سوزنی استفاده شود.اما برای ماهیچهها جهت بالا بردن قابلیت عبور گاز،از ماسه های کروی استفاده می شود.

از چسب های اوره فرم آلدهید می توان استفاد کرد.این چسبها هم،احتیاج به کاتالیز اسیدی دارند.

خواص چسب ترموست یا ریزین :رزینهای مورد استفاده اکثرا از ترکیبات فنول فرم آلدهید هستند که جهت تسریع واکنش به عنوان کاتالیز از هگزامتیلن تتراآمین استفاده می شود.اکثرا این مواد کاتالیز به اختصار هگزا نامیده می شوند.چسب فنول را به صورتهای مختلفی مانند پودر جامد و مایع و همچنین ورقه¬های جامد استفاده می شود.در حالتی که از حلال الکلی استافده می شود خط اشتعال وجود دارد.بنابراین بهتر است که از حلالهای آلی دیگر استفاده کرد.

برای جلوگیری از پخش شدن گردوغبار مضر درهنگام قالبگیری از دانه¬های ماسه که قبال توسط چسب فنول پوشش نازکی رو یآن ایجاد شده،استفاده می شود.این ماسه را از قبل پوشش داده شده یا در اصطلاح pre-coated یا در اصطلاح فارسی ماسه چراغی می گویند.(یعنی وقتی روی حرارت می گیریم،سفت می شود.)به منظور صافی سطح پوسته از مواد سیال جداکننده به نام وکس(Wax) استفاده می شود.برای افزایش مقاومت پوسته در حین بیرون اندازی از قالب و جلوگیری ازترک برداشتن آن،از مادهای به نام Vinsol استفاده می شود.برای راحت جدا شدن پوسته از مدل،ازمواد روغن کارجامد مانند استئارات کلیسم یا استئارات روی استفاده می شود.

مکانیزم قالبگیری به روش پوستهای ( Shell Moulding)

1)مدل و صفحه مدل:در این روش تنها از مدلهای فلزی که اکثرا از جنس چدن خاکستری هستند استفاده می شود.از آلیاژهای آلومینیم نیز می توان استفاده کرد ولی در مقابل خستگی حرارتی مقاوم نیستند.

2)گرمایش مدل و صفحه مدل:گرمایش می تواند هم به روش گازی و هم به روش الکتریکی انجام شود.در سیستمهای گاز سوزه  مشعل ها بیشتر از زیر صفحه مدل آن را گرم می کنند.اگر بخواهیم صفحهای را از بالا گرم کنیم( به روش گازی) باید روی مشعل یک سرپوش نصب گردد تا از اتلاف حرارت جلوگری شود؛از روش الکتریکی هم می توان استافده نمود.در این حالت از لامان های میله ای شکل،سیمی یا صفحه ای استفاده می شود.اکثرا المان ها در زیر صحفه مدل و در داخل شیارهای ماشینکاری شده در آن جاسازی می شود.

3)مراحل قالبگیری ماشینی ( روش قالبگیری پوسته ای)

1)مخلوط ماسه و چسب،روی مدل گرم ریخته شده و در بعضی موارد به کمک هوا بر روی آن پاشیده می شود.برای استحکام بخشی لایه ماسه، دمای مدل حدود 250 تا 300 درجه سانتیگراد می باشد.زمان مورد نیاز نگهداری پوسته روی مدل بسته به ضخامت مورد نظر 5 تا s40 خواهاد بود.

/ 0 نظر / 326 بازدید