سختکاری

 

آزمایشگاه عملیات حرارتی

 

عنوان آزمایش: سختکاری 
هدف آزمایش: سختکاری سطحی

 

وسایل آزمایش:

  • کوره دما بالا
  • سختی سنج
  • نمونه فولادی کم کربن
  • پودر زغال
  • جعبه دربدار فولادی
  • انبر
  • کربنات باریم

 

شرح آزمایش:

نمونه فولادی با 2/0 کربن را در جعبه دربدار فولادی قرار میدهیم سپس روی نمونه مواد کربوره مانند پودر زغال اضافه می کنیم.پودر زغال را با کربن باریم مخلوط می کنیم (با نسبت 60درصد پودر زغال و40درصد پودر باریم)و بر روی نمونه میریزیم که باعث افزایش کربن نمونه میشود.بعد از انجام این کارها نمونه را باید در کوره قرار دهیم زمان سختکاری را باید از روی نمودار مخصوص آزمایش بدست بیاوریم.میزان عمق نفوذ سختی حدود mm5/0میباشد.کربن دهی معمولا˝در محدوده حرارتی  950-850 انجام می گیرد اما تا دمای 790نیز بکار رفته است.

                                                     


         

شرح کلی فرآیند کربن دهی جامد کربن دهی  جامد فرآیندی است  که در آن CO ناشی از ترکیبات  جامد در سطح  فلز به C و تجزیه میشود.کربن اتمی جذب سطح فلز شده وداخل آن نفوذ می کند. حاصله بلافاصله با ترکیبات کربن دار برای تولید COوارد واکنش میشود.این واکنش در حضور مواد انرژی زا نظیر کربنات باریم وکربنات سدیم که در مواد کربن دهی وجود  دارد‚تقویت می شود.این مواد  با کربن  وارد واکنش شده منواکسید کربن اضافی وهمین طور اکسیدی که ترکیب  فعالی است‚تولید می کنند.اکسید حاصله با  ترکیب شده ومجددا˝کربنات تشکیل میشود.به این ترتیب سیکل بسته ای بوجود می آید که در آن واکنش به طور مداوم و زنجیروار انجام  می گیرد.کربن  دهی زمانی انجام می گیرد که به  اندازه کافی کربن برای واکنش با  وجود داشته باشد.

/ 0 نظر / 203 بازدید