مقالات متالورژی

 

 مقالات متالورژی 

بررسی علل ایجاد عیوب سطحی و شکست در قطعات ریخته گری خودرو

گردآوردگان :

1- علی دوست محمّدی  ، 2- محمد حسین فتحی


1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان،

2- استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

 

خلاصه ای از مقاله :

چدن خاکستری از پر مصرف ترین فلزات ریختگی در جهان است. قطعات ریخته شده چدنی درکاربردها و مصارف گوناگون ازجمله صنعت خودروسازی توسعه و گسترش بسیار یافته اند. از این رو تهیه و تولید قطعات سالم ، مطمئن و بدون عیب بسیار حائز اهمیت است . از آن جا که صنعت ذوب و ریخته گری بسیار حساس به حضور ناخالصی ها و مواد ناخواسته در ذوب و قطعه نهایی است ، کنترل مواد اولیه ذوب، مواد افزودنی به مذاب و ممانعت از آلوده شدن مذاب به ناخالصی ها، بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف بررسی علل پیداش عیوب سطحی و شکست در قطعات ریخته گری خودرو انجام شد.....

 

دانلود فایل PDF  مقاله :

دانلود  (کلیک کنید)

 

 

 

/ 0 نظر / 102 بازدید