آزمایشگاه عملیات حرارتی


                      آزمایشگاه عملیات حرارتی

آزمایش اول

عنوان آزمایش: سخت کاری فولادها                             
هدف آزمایش: بررسی محیط های خنک کننده   


وسایل آزمایش: کوره دما بالا-سختی سنج-قطعه فولادی 4عدد-دستکش-آب-آب نمک10%-روغن نسوز-جعبه دربدار فولادی-انبر-براده چدنی.    

                                                        
شرح آزمایش: ابتدا 4نمونه از جنس فولاد نقره ای(با شماره استاندارد 2080) تهیه می کنیم سپس سختی آنها را بدست می آوریم(میانگین سختی بدست آمده از نمونه 57میباشد) ودر کوره قرار میدهیم و با دمای مشخص و زمان مشخص به آن حرارت میدهیم.لازم به ذکر است که نمونه ها را مستقیما˝ در کوره قرار نمیدهیم بلکه ابتدا آن را   در جعبه دربدار فولادی قرار میدهیم سپس روی آن براده چدنی می ریزیم تا از سوختن  نمونه جلوگیری شود بعد از اینکه  نمونه ها  را از کوره  در آوردیم هر کدام را  در یک محیط قرار میدهیم این محیط ها عبارتند از:آب-آب نمک 10%-روغن-هوا

**سوالهای مطرح شده در آزمایش**

1)نمونه ها را درچه دمایی در کوره قرار میدهیم؟دمای آستنیته که از ℃723 به بعد می باشد.     

2)نمونه ها را تا چه زمانی در کوره قرار میدهیم؟مدت قرار گرفتن نمونه در کوره بستگی به اندازه قطعه و ترکیب شیمییایی آلیاژ دارد.از رابطه زیر نیز میتوان آن را بدست آورد: 

   

سختی بدست آمده در هر کدام از محیط های خنک کننده

                 

/ 0 نظر / 129 بازدید