آزمایش شیمی

 

 آزمایش اول

تعیین محلول نیم مولارسولفات مس  

هدف آزمایش :

تعیین محلول نیم مولارسولفات مس

 

وسایل آزمایش 

  • بشر                         
  • پی پت ساده
  • ترازوی دقیق         
  • استوانه مدرج
  • ارلن                             

 

شرح آزمایش :

  ابتدا باید معین کنیم چند گرم سولفات مس نیاز داریم

 

/ 0 نظر / 45 بازدید