آزمایشگاه مواد قالب

 

آزمایشگاه مواد قالب

عنوان آزمایش :  دانه بندی ماسه

هدف آزمایش : تعیین عدد ریزی ماسه

وسایل آزمایش :

  • ترازو
  • ماسه خشک الک شده
  • دستگاه الک لرزان

شرح آزمایش:

ابتدا مقداری ماسه را خشک کرده و به اندازه 50 گرم وزن می کنیم ‚ماسه وزن شده را در اولین الک دستگاه لرزان می ریزیم و تایمر دستگاه را روی 5 دقیقه تنظیم می کنیم و دکمه جانبی دستگاه را فشار میدهیم تا روشن شودسپس دکمه start را زده و دستگاه شروع به لرزش و غربال کردن ماسه موجود درالک لرزان می نماید وبعد ازاتمام تایم ‚دستگاه به طور اتومات خاموش می شود.

 

 

 

 

در هر الک بسته به دانه بندی الک ها ماسه قرار دارد که باید هر کدام را وزن کرده و با استفاده از رابطه زیر عدد ریزی ماسه را بدست می آوریم:                                                                   
توجه:اعداد پشت پرانتز نشان دهنده شماره الک ها میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 199 بازدید