# آزمایش_های_آزمایشگاه_متالورژی_مکانیکی

آزمایشگاه متالورژی مکانیکی

                         آزمایشگاه متالورژی مکانیکی   عنوان آزمایش: سختی فلزات(روش راکول) هدف آزمایش: دستیابی به سختی فلزات وطرز کار با دستگاههای سختی سنج وسایل آزمایش: دستگاه سختی سنج- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 131 بازدید

آزمایش های آزمایشگاه متالورژی مکانیکی (5)

  آزمایش های آزمایشگاه متالورژی مکانیکی   آزمایش کشش عنوان آزمایش :                                                اندازه گیری درصد کشش هدف آزمایش : اندازه گیری درصد کشش وسایل آزمایش : نمونه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 50 بازدید

آزمایش های آزمایشگاه متالورژی مکانیکی (4)

  آزمایش های آزمایشگاه متالورژی مکانیکی  آزمایش فشار عنوان آزمایش :                                                   اندازه گیری درصد فشار هدف آزمایش : اندازه گیری درصد فشار وسایل آزمایش :     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 103 بازدید

آزمایش های آزمایشگاه متالورژی مکانیکی (3)

    آزمایش های آزمایشگاه متالورژی مکانیکی    آزمایش سختی ویکرز اندازه گیری سختی فلز عنوان آزمایش : آزمایش سختی ویکرز هدف آزمایش : اندازه گیری درصد سختی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید