# آزمایش_های_آزمایشگاه_متالورژی_مکانیکی

آزمایش های آزمایشگاه متالورژی مکانیکی (5)

  آزمایش های آزمایشگاه متالورژی مکانیکی   آزمایش کشش عنوان آزمایش :                                                اندازه گیری درصد کشش هدف آزمایش : اندازه گیری درصد کشش وسایل آزمایش : نمونه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید

آزمایش های آزمایشگاه متالورژی مکانیکی (4)

  آزمایش های آزمایشگاه متالورژی مکانیکی  آزمایش فشار عنوان آزمایش :                                                   اندازه گیری درصد فشار هدف آزمایش : اندازه گیری درصد فشار وسایل آزمایش :     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید

آزمایش های آزمایشگاه متالورژی مکانیکی (3)

    آزمایش های آزمایشگاه متالورژی مکانیکی    آزمایش سختی ویکرز اندازه گیری سختی فلز عنوان آزمایش : آزمایش سختی ویکرز هدف آزمایش : اندازه گیری درصد سختی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید